Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats

Personal laboral

personal laboral 2018

Personal funcionari

personal funcionari 2018

Directius i càrrecs de confiança

Actualment l’ajuntament de Besalú no disposa de directius ni de càrrecs de confiança

Retribucions

Clica aquí per conèixer les retribucions dels empleats públics de l’ajuntament de Besalú