Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats

Personal laboral

Any 2021

 

Any 2020

personal laboral 2020

Any 2019

personal laboral 2019

Any 2018

personal laboral 2018

Directius i càrrecs de confiança

En el mandat 2019-2023 l’ajuntament de Besalú no disposa de directius ni de càrrecs de confiança

Personal funcionari

Any 2021

Any 2020

personal funcionari 2020

Any 2019

personal funcionari 2019

Any 2018

personal funcionari 2018

Retribucions

Clica aquí per conèixer les retribucions dels empleats públics de l’ajuntament de Besalú