Reglaments municipals

Consulta els reglaments municipals i les ordenances reguladores de l’ajuntament de Besalú en el següent enllaç