Inventari del patrimoni

Clica aquí per conèixer l‘inventari general del patrimoni de l’ajuntament de Besalú en relació als béns immobles que pertanyen a l’ens

Clica aquí per conèixer l’inventari de béns mobles de valor històric i artístic de l’ajuntament de Besalú en relació als béns mobles de valor històric i artístic que pertanyen a l’ens

Clica aquí per conèixer l’inventari de vehicles oficials de l’ajuntament de Besalú en relació als cotxes, furgonetes, motos o camions estan en possessió de l’ens.