Contractes

Contractes majors

Coneix els detalls dels contractes majors que l’ajuntament de Besalú té adjudicats i quins estan formalitzats.

Adjudicacions a 31/01/2020

Formalitzacions a 31/01/2020

Contractes menors

Licitacions en curs

Coneix l’activitat contractual de l’ajuntament de Besalú a partir de les licitacions en curs.

Licitacions a 31/01/2020

Composició meses de contractació

Coneix la composició de les meses de contractació dels diferents contractes adjudicats i formalitzats de l’ajuntament de Besalú

  • Subministrament i instal·lació d’una graderia telescòpica amb butaques a la Sala de Cal Tronc

La Mesa de contractació estarà integrada per:
El President de la Corporació o persona en qui delegui.
Els vocals:
– El tinent d’alcalde
– El regidor/a de cultura
– El regidor/a d’ensenyament
– L’arquitecte municipal
– L’enginyer municipal.
– El secretari/a-Interventor/a de la Corporació que exercirà de secretari/a de la Mesa

  • Concessió gestió Bar Piscina municipal

La Mesa de contractació estarà integrada per:
El President de la Corporació o persona en qui delegui.
Els vocals:
El regidor d’urbanisme
-Regidora de Turisme i Promoció Econòmica
-Arquitecte Municipal
-President del Besalú Club Natació
-La Secretària Interventora

  • Contractació servei de recollida selectiva de residus 

La Mesa de contractació estarà integrada per:
El President de la Corporació o persona en qui delegui.
Els vocals:
-El regidor de Territori o regidor/a en qui delegui.
-Primera Tinent d’Alcalde
-Tercer Tinent d’Alcalde
-Regidora de comerç
-La Secretària Interventora

  • Subministres i instal.lació graderia telescòpica

La Mesa de contractació estarà integrada per:
El President de la Corporació o persona en qui delegui.
Els vocals:
– El tinent d’alcalde
– El regidor/a de cultura
– El regidor/a d’ensenyament
– L’arquitecte municipal
– L’enginyer municipal.
– El secretari/a-Interventor/a de la Corporació que exercirà de secretari/a de la Mesa

  • Servei Públic d’Escola Bressol

La Mesa estarà integrada pels següents membres:

President El de la Corporació o membre de la Corporació en qui delegui.
Els Vocals:

-La Primera Tinent d’Alcalde o membre de la Corporació en qui delegui.
-La Regidora d’Educació, o membre de la Corporació en qui delegui.
-La Regidora d’Infància i Famílies, o membre de la Corporació en qui delegui.
-La Secretària de la Corporació, o funcionari que la substitueixi.

  • Pavimentació del camí de Sant Ferriol

La Mesa de contractació estarà integrada per:
El President de la Corporació o persona en qui delegui.
Els vocals:
– El tinent d’alcalde
– El regidor/a d’urbanisme
– L’arquitecte municipal
– L’enginyer municipal.
– El secretari/a-Interventor/a de la Corporació que exercirà de secretari/a de la Mesa

Actes de les meses de contractació

Coneix les actes de les meses de contractació de l’ajuntament de Besalú

Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Besalú a través d’una empresa de serveis energètics i amb estalvis garantits

Millora i regeneració dels espais i dels serveis turístics del sector romànic de Besalú (Fase 3)

Obres del projecte de consolidació i sanejament balustrada, i d’habilitació de l’escala d’accés al campanar i absis de Sant Pere  

Pavimentació del camí de Sant Ferriol

Modificació dels contractes

A 31/01/2020 l’ajuntament de Besalú no disposa de modificacions de contractes.

Clica aquí per consultar el perfil de contractació de l’ajuntament de Besalú on trobaràs tota la informació contractual.