Contractes

Contractes majors

Coneix els detalls dels contractes majors que l’ajuntament de Besalú té adjudicats i quins estan formalitzats.

Adjudicacions a 31/01/2020

Formalitzacions a 31/01/2020

Contractes menors

En aquest enllaç trobaràs l’històric de contractes menors, indicant què es compra, per quin import i a qui es compra. 

  Licitacions en curs

  Coneix l’activitat contractual de l’ajuntament de Besalú a partir de les licitacions en curs.

  Licitacions a 31/01/2020

  Composició meses de contractació

  Coneix la composició de les meses de contractació dels diferents contractes adjudicats i formalitzats de l’ajuntament de Besalú

  • Subministrament i instal·lació d’una graderia telescòpica amb butaques a la Sala de Cal Tronc

  La Mesa de contractació estarà integrada per: El President de la Corporació o persona en qui delegui. Els vocals: – El tinent d’alcalde – El regidor/a de cultura – El regidor/a d’ensenyament – L’arquitecte municipal – L’enginyer municipal. – El secretari/a-Interventor/a de la Corporació que exercirà de secretari/a de la Mesa

  • Concessió gestió Bar Piscina municipal

  La Mesa de contractació estarà integrada per: El President de la Corporació o persona en qui delegui. Els vocals: El regidor d’urbanisme -Regidora de Turisme i Promoció Econòmica -Arquitecte Municipal -President del Besalú Club Natació -La Secretària Interventora

  • Contractació servei de recollida selectiva de residus 

  La Mesa de contractació estarà integrada per: El President de la Corporació o persona en qui delegui. Els vocals: -El regidor de Territori o regidor/a en qui delegui. -Primera Tinent d’Alcalde -Tercer Tinent d’Alcalde -Regidora de comerç -La Secretària Interventora

  • Subministres i instal.lació graderia telescòpica

  La Mesa de contractació estarà integrada per: El President de la Corporació o persona en qui delegui. Els vocals: – El tinent d’alcalde – El regidor/a de cultura – El regidor/a d’ensenyament – L’arquitecte municipal – L’enginyer municipal. – El secretari/a-Interventor/a de la Corporació que exercirà de secretari/a de la Mesa

  • Servei Públic d’Escola Bressol

  La Mesa estarà integrada pels següents membres: President El de la Corporació o membre de la Corporació en qui delegui. Els Vocals: -La Primera Tinent d’Alcalde o membre de la Corporació en qui delegui. -La Regidora d’Educació, o membre de la Corporació en qui delegui. -La Regidora d’Infància i Famílies, o membre de la Corporació en qui delegui. -La Secretària de la Corporació, o funcionari que la substitueixi.

  • Pavimentació del camí de Sant Ferriol

  La Mesa de contractació estarà integrada per: El President de la Corporació o persona en qui delegui. Els vocals: – El tinent d’alcalde – El regidor/a d’urbanisme – L’arquitecte municipal – L’enginyer municipal. – El secretari/a-Interventor/a de la Corporació que exercirà de secretari/a de la Mesa

  Actes de les meses de contractació

  Coneix les actes de les meses de contractació de l’ajuntament de Besalú Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Besalú a través d’una empresa de serveis energètics i amb estalvis garantits

  Millora i regeneració dels espais i dels serveis turístics del sector romànic de Besalú (Fase 3)

  Obres del projecte de consolidació i sanejament balustrada, i d’habilitació de l’escala d’accés al campanar i absis de Sant Pere  

  Pavimentació del camí de Sant Ferriol

  Modificació dels contractes

  A 31/01/2020 l’ajuntament de Besalú no disposa de modificacions de contractes. Clica aquí per consultar el perfil de contractació de l’ajuntament de Besalú on trobaràs tota la informació contractual.