Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2019-2021

S’aprova la convocatòria en l’àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2019-2021 (Resolució CLT/1979/2019, de 16 de juliol, publicada al DOGC número 7922, de 22 de juliol de 2019) 

Més informació