Subprograma A5. Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins.

Jose Fernandez Sanchez, secretari-interventor accidental de l’Ajuntament de Besalú,