Sol·licitud de duplicat de permís de circulació a les Oficines de Correus

La Direcció General de Transit informa:
Atesa la presència d’Oficines de Correus en pràcticament tots els municipis, s’ha establert un Conveni de Col·laboració entre la Societat Estatal de Correus i la Direcció General de Trànsit per tal de facilitar tràmits als ciutadans.

A partir d’aquest mes de juliol de 2019 la persona interessada en obtenir un duplicat del seu permís de circulació sigui perquè l’ha perdut, el té deteriorat o li han robat pot anar  a fer la sol·licitud a l’Oficina de Correus que tingui més propera.

D’aquesta manera es facilita a la població la sol·licitud del tràmit de duplicat del permís de circulació i es redueixen els desplaçaments i l’acumulació de públic a la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.