Ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic del municipi de Besalú

Consulta quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d’elaboració? Aquí pots veure l’estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Any 2022

Ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic del municipi de Besalú