Oferta exprés de treball i formació per a jove d’entre 18 i 29 anys sector metall!

Des de la patronal del sector metal·lúrgic de la província de Girona, estan buscant un candidat d’entre 18 i 29 anys interessat en realitzar una FP dual que organitzen conjuntament amb el SOC. L’estudiant obtindrà el certificat de professionalitat en matèria del metall i alhora, realitzarà pràctiques remunerades a l’empresa amb un sou de 950,15 € mensuals durant els mesos de duració de la FP Dual, amb la probabilitat que l’empresa el contracti al finalitzar la formació. Si algú està interessat/ada pot enviar currículum a admin@metallgirona.com .  Informar-vos que la incorporació serà immediata.