OBERTES LES INSCRIPCIONS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PER A GRUPS POPULARS

No calen coneixements previs ni seguir tot el programa pedagògic de l’escola.