Mesures de protecció si a casa hi ha una persona en aïllament

Des del Consorci d’ Acció Social s’han elaborat els materials  adjunts  amb indicacions i informacions molt i molt útils per a persones amb dependència i les seves cuidadores, siguin professionals o familiars.

1 Habitacio individual (1) 2 Material Habitacio 3 Persona aïllada 4 Cuidadora 5 Residus 6 Material i roba