LA FIRA DE FORJADORS I ARTISTES DEL FERRO DE BESALÚ PREVISTA PELS DIES 20 i 21 DE MARÇ S’APLAÇA FINS ELS DIES 26 i 27 DE MARÇ DE L’ANY 2022.