Evitar la pesta porcina africana (PPA) és cosa de tots.

 

AF Cartell A4

Per a més informació cliqueu aquí