Disponible l’APP STOP COVID19 CAT per fer seguiment i vigilància dels símptomes del coronavirus.