Conferència El bisbat de Besalú i la lluita per l’hegemonia política a la Catalunya comtal (segles X-XI)

Salrach