Compte amb els revisor de gas butà que passen per les cases!!

L’Oficina de Consum de la Garrotxa informa:

gas natural118