Commemoració Any Brossa amb l’espectacle familiar “Brossa de Prop” de Marcel Gros

cartell MARCELGROS