COM DEMANAR CITA PRÈVIA PER ACCEDIR A LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL