Amb l’arribada del 5G cal resintonitzar Olot Televisió i TV Ripollès

  •   Després que la crisi del coronavirus va obligar a aturar el dividend digital per l’arribada del 5G a la TDT, ja es poden resintonitzar els canals,
    aquests canals sortien pel mux del c/52 i ara passaran a sortir pel mux del c/21.

 

  • En el cas d’habitatges amb antena individual, només cal resintonitzar els canals mitjançant el comandament del televisor.

 

  • Pel que fa a les comunitats de veïns amb antena col·lectiva, cal avisar una empresa instal·ladora homologada per adaptar l’antena, perquè instal·li el nou mòdul. Posteriorment, cada veí ha de resintonitzar els canals. Els espectadors poden trobar Olot Televisió al canal 21.