Bressol d’emprenedoria de Besalú

bressol-banner

Contacte: C/ Ganganell, 14 | 972 59 10 29  | promoeco@besalu.cat  |  Horari: dimarts i dijous de 10 a 14 h 

SERVEIS

BORSA DE TREBALL 

Borsa de Treball de BesalúLa Borsa de Treball de l’Ajuntament de Besalú ofereix les eines i recursos necessaris per ajudar a buscar feina a les persones en situació d’atur i a les que busquen una millora professional.

El servei és gratuït i l’usuari pot demanar assessorament mitjançant entrevistes personalitzades sobre temes d’orientació laboral, elaboració de cartes de presentació, CV o les pautes de com enfrontar-se a les entrevistes de feina.

Per apuntar-vos a la Borsa cal portar el CV actualitzat, foto i fotocòpia DNI.

Per accedir a les ofertes de treball fes clic aquí

 

VIVER D’EMPRESES

Viver d'empreses BesalúEl Viver d’Empreses del Bressol emprenedoria Besalú es vol convertir en un dinamitzador econòmic del municipi. Disposa de 7 espais coworking (espai de treball compartit), 1 sala polivalent (per reunions, formacions), despatxos a planta 1 i 2.

Els serveis que s’ofereixen a la zona coworking són: Espai de treball, connexió a internet per sistema wifi i/o cable, calefacció, manteniment i neteja setmanal, 2 hores gratuïtes mensuals d’ús de la sala polivalent.

Per consultar els preus fes clic aquí

 

EMPRENEDORIA

Emprenedoria BesalúSi ets una persona emprenedora i tens una idea de negoci, des del Bressol emprenedoria Besalú et podem ajudar. La idea és només una de les peces del projecte. Et donem les claus per emprendre des de la motivació, creació fins al creixement i consolidació.

El servei és gratuït i ofereix: Avaluació idea de negoci, assessorament en l’elaboració del Pla d’empresa, passes a seguir per crear l’empresa, finançament i subvencions.

PYRFER

Desde la oficina técnica de partenariado se ha  iniciado un concurso llamado WINTERPYRFER para promover el conocimiento i la interacción de la red Pyrfer a través de imágenes atractivas del pirineo y de nuestras poblaciones.

Se trata de un concurso de fotografía en Instagram. Sube tus fotos con el hastag #wintwrpyrfer y etiqueta @poctefapyrfer. Buscamos la foto más invernal del territorio Pyrfer. Del 10 de febrero al 10 de marzo 2020. Podrás escoger entre diferentes premios que ofrecen las poblaciones Pyrfer.

Teneis el enlace aquí

 

PYRFER

PIRINEOS DE HIERRO. RED DE MUNICIPIOS DEL HIERRO PARA UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA PATRIMONIAL Y SOSTENIBLE  CONJUNTA

Proyecto Pyrfer Interreg Poctefa  es  un proyecto europeo transfronterizo que une varias poblaciones de ambos lados de los pirineos y  que permite la recuperación itinerarios relacionados con espacios naturales y el mundo  del agua i del forjador, la recuperación de espacios en desuso i la visibilidad de los actuales artistas en las ferias especializadas que están teniendo lugar durante este año 2019 y también el año próximo.

 

Objetivo General del proyecto

Valorizar el patrimonio material e inmaterial vinculado al hierro en la región este de POCTEFA a través del trabajo en red de municipios expertos en el conocimiento, preservación y transmisión de este legado. El intercambio de técnicas, experiencias y buenas prácticas de los socios PYRFER, aplicando los principios de la CETS, debe reforzar las intervenciones coordinadas y de apoyo a la creación de una estrategia turística y sostenible transfronteriza como motor competitivo.

Objetivo Específico 

Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques conjuntos de desarrollo sostenible.

Resultados esperados del proyecto

El resultado final de PYRFER es la consolidación de una red de municipios especializados en la valorización del patrimonio metalúrgico de forma turísticamente sostenible y, que participe activamente en la elaboración y ejecución de una estrategia comuna patrimonial del conjunto del territorio POCTEFA (producto turístico).

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra

(POCTEFA 2014-2020

 

 

Para más información:

Web del Programa: http://pyrfer.eu

web de Política Regional de la Unión Europea ec.europa.eu/regional_policy/es/

 

 

 

PYRFER

PIRINEUS DE FERRO. XARXA DE MUNICIPIS DE L’FERRO PER A UNA ESTRATÈGIA TURÍSTICA PATRIMONIAL I SOSTENIBLE CONJUNTA

 

Projecte Pyrfer Interreg Poctefa és un projecte europeu transfronterer que uneix diverses poblacions de banda i banda dels Pirineus i que permet la recuperació itineraris relacionats amb espais naturals i el món de l’aigua i del forjador, la recuperació d’espais en desús i la visibilitat dels actuals artistes en les fires especialitzades que estan tenint lloc durant aquest any 2019 i també l’any que ve.

 

Objectiu General del projecte

 

Valoritzar el patrimoni material i immaterial vinculat al ferro a la regió est de POCTEFA a través del treball en xarxa de municipis experts en el coneixement, preservació i transmissió d’aquest llegat. L’intercanvi de tècniques, experiències i bones pràctiques dels socis PYRFER, aplicant els principis de la CETS, ha de reforçar les intervencions coordinades i de suport a la creació d’una estratègia turística i sostenible transfronterera com a motor competitiu.

 

Objectiu Específic

 

Valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible.

 

Resultats esperats del projecte

 

El resultat final de PYRFER és la consolidació d’una xarxa de municipis especialitzats en la valorització del patrimoni metal·lúrgic de forma turísticament sostenible i, que participi activament en l’elaboració i execució d’una estratègia comuna patrimonial del conjunt del territori POCTEFA (producte turístic).

 

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament

Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra(POCTEFA 2014-2020)

 

Per a més informació:

Web del Programa: http://pyrfer.eu

web de Política Regional de la Unión Europea ec.europa.eu/regional_policy/es/