COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT DE BESALÚ EN RELACIÓ A L’ADOPCIÓ DE MESURES PEL CORONAVIRUS.

COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT DE BESALÚ EN RELACIÓ A L’ADOPCIÓ DE MESURES PEL CORONAVIRUS-1COMUNICAT DE L’AJUNTAMENT DE BESALÚ EN RELACIÓ A L’ADOPCIÓ DE MESURES PEL CORONAVIRUS-2