Consell Municipal de Dones de Besalú

El Consell Municipal de Dones és l’òrgan de consulta i participació democràtica de les dones de Besalú i de les seves associacions en els assumptes municipals.

El Consell té com a finalitat l’elaboració de propostes per a fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, educativa i social del municipi de Besalú.

CONSELL MUNICIPAL DE DONES

Recull de premsa:

Diari de Girona

Garrotxa Digital – garrotxadigital.cat