Adreça’t a l’ajuntament

Els següents enllaços permeten que qualsevol veí o veïna del municipi de Besalú es pugui adreçar a un càrrec electe (alcalde o regidors) o a un tècnic municipal, o pugui enviar una sol·licitud, o adreçar una proposta, una queixa o un suggeriment: