OFERTA DE TREBALL

Concursos públics

Coneix la relació de concurs públics ofertats per l’Ajuntament de Besalú

Peó de la brigada municipal

Vigilant municipal de l’Ajuntament de Besalú

Secretaria intervenció de l’Ajuntament de Besalú

Personal auxiliar adscrit a l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Besalú

Personal auxiliar adscrit a l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Besalú

Personal auxiliar adscrit a l’Àrea de Brigada de l’Ajuntament de Besalú

Personal auxiliar adscrit a l’Àrea de Neteja de l’Ajuntament de Besalú

Personal auxiliar adscrit a l’Àrea d’Administració de l’Ajuntament de Besalú

Resultats dels concursos

Coneix els resultats de les convocatòries de personal de l’ajuntament de Besalú

Secretaria intervenció de l’Ajuntament de Besalú