Registre Civil

INFORMACIÓ CONTACTE REGISTRE CIVIL

Altres temes:

Telèfon: 972.59.02.25 (extensió 3) Ajuntament de Besalú

Correu electrònic registre civil de Besalú:  registrocivil.besalu@justicia.es