Normativa de regulació i ordenació del trànsit al Nucli Històric de Besalú

Pacificació del Trànsit al Nucli Històric de Besalú

 

La pacificació del trànsit al nucli històric té com a objectiu millorar la sostenibilitat i la seguretat a l’hora d’accedir al nucli antic. Amb la limitació del trànsit de vehicles i la regulació de l’aparcament es pretén:

• Recuperar els espais públics col·lectius garantint la seguretat dels vianants
• Fer un Besalú més cívic i sostenible
• Potenciar el patrimoni cultural i arquitectònic del centre històric
• Potenciar el comerç i contribuir al desenvolupament econòmic

 

Llegiu el fulletó informatiu general aquí

 

Aquí podreu descarregar els documents necessaris per sol·licitar l’accés:

*Si són residents al nucli aquesta sol·licitud també tramita l’aparcament

** Per a situacions excepcionals

Els establiments del nucli històric poden tramitar la sol·licitud d’accés dels seus clients habituals que no resideixin a Besalú.

Ordenança de regulació del trànsit al nucli històric:

Ordenança

Resum ordenança

 

NORMES GENERALS

Parada 

Normes parada Besalú

.

Horaris i zones d’aparcament per a residents amb distintiu 

(fes clic sobre la imatge per engrandir)

PLANOL_HORARIS

.

Vehicles en obra o servei

Normes vehicles de serveis a Besalú

.

Minusvàlids

Normes vehicles de minusvàlids a Besalú

.

Motos

Normes motos a Besalú

.

Taula – resum general

Taula resum normativa trànsit a Besalú

.

Tipus de distintius

Tipus de distintius vehicles a Besalú