Residus

 

A Besalú separem les deixalles municipals en grups diferents per aconseguir que molt menys residus vagin a parar a l’abocador.

  • Matèria orgànica (FORM i FV)
  • Rebuig
  • Vidre
  • Paper i cartró
  • Envasos lleugers

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l’energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.

L’aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l’administració s’encarrega de gestionar.

 

L’ajuntament de Besalú promou la realització d’autocompostatge amb la finalitat de contribuir a la millora del nostre entorn i ajudar a tenir cura del medi ambient. Totes aquelles persones que vulguin realitzar el reciclatge dels residus orgànics a la vostra llar, poden sol·licitar un compostador casolà a ajuntament@besalu.cat

 

 

Més informació sobre residus, residus especials i autocompostatge

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals/

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals_especials/

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals/materia_organica_form_-_fv/lautocompostatge