Deixalleria

 

La deixalleria és una instal·lació de recepció selectiva de residus municipals, orientada a residus especials en petites quantitats (com pintures, dissolvents, bateries…), residus voluminosos (com mobles, electrodomèstics…), vegetals, runes, així com altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar.

La deixalleria és una instal·lació que permet assolir nivells més alts de recollida selectiva i que també pot prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus.

La deixalleria està oberta de dilluns a dissabte matins de 9:00 a 13:00h, excepte el dimecres que obre les tardes de 17:00 a 19:00h. horari durant el qual hi ha l’encarregat per tal d’informar l’usuari i garantir la correcta gestió dels materials aportats.

 

Situació, informació i contacte

Carrer Camp de les Forques, s/n – 17850 BESALÚ
email: ajuntament@besalu.cat

 

Funcionament d’una deixalleria

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/valoritzacio_reciclatge/instal_lacions_de_gestio/deixalleries/funcionament_d_una_deixalleria/