Notícies de l’equip a l’oposició

Consulta totes les notícies de l’equip de a l’oposició de l’ajuntament de Besalú.

Any 2021

30 gener – Avui Hem tingut l’honor de rebre l’Honorable Consellera Teresa Jordà, candidata num 1 per ERC a Girona, amb en Bartomeu Compte, company de grup i amic de Besalú, num 4 a la llista d’ERC a Girona. Esquerra representa Besalú, i Besalíu representa Esquerra!

21 gener – Aquesta trobada ha de servir per a conèixer les propostes d’ERC i resoldre dubtes.

😉 Benvolgudes i benvolguts,
🗓️ Avui dijous 21 de gener a les 19:30 hi ha una trobada amb les candidates i el candidat a les eleccions al Parlament, Teresa Jordà , Bartomeu Compte (Besalú) i Dolors Corretgé.
❓Tot i que encara resta a l’aire quan seran les eleccions, seguim endavant amb l’agenda de trobades de proximitat.
✅ Aquesta trobada ha de servir per a conèixer les propostes d’ERC i resoldre dubtes.
📝 Us animem sincerament a participar-hi tot fent la inscripció a l’enllaç adjunt:
podreu seguir la trobada al següent enllaç de zoom:
ID: 859 3809 6701
Codi: 517317

Any 2020

30 desembre – L’ajuntament de Besalú ha de retornar 142.000 € d’una subvenció de la Dir Gral Turisme de la Generalitat, que ha sigut REVOCADA

❌ No s’ha justificat el mínim imprescindible que establien les condicions de la subvenció
📉 La mala gestió econòmica i política de l’alcaldia fa créixer encara més el deute municipal. Sense diners, s’ha hagut de demanar tornar-ho en 24 mensualitats…
🏗️ Les inversions dels últims 25 anys de cap manera justifiquen el deute desbocat. Només la mala gestió n’és la causant.
⁉️ I no és el primer cop que s’ha de tornar una subvenció: 270.000 € del teatre de Cal Tronc també van ser revocats.
🔍 Demanem explicacions, no excuses.
⚖️ Exigim rigor amb allò que és de totes i tots els que viuen a Besalú.
Al ple del passat 30/11/2020 l’Ajuntament de Besalú va aprovar un PLA DE SANEJAMENT ECONÒMIC
El pla de sanejament és un mecanisme obligatori quan un ajuntament té mals indicadors financers, el deute per sobre dels límits i ha demanat crèdits que no pot tornar. Besalú té un deute total 4.200.000 €, més del 100% del pressupost anual.
Amb el PLA DE SANEJAMENT obliga a prioritzar tornar el deute. Per tant, l’ajuntament queda limitat a només poder fer les coses més bàsiques.
Quines conseqüències té això per Besalú?
• S’han de reduir despeses: manteniment de l’escola, manteniment dels edificis, material d’enjardinament, gas, telefonia, serveis tècnics, serveis econòmics, etc
• A partir de l’1 de gener 2021 s’ha de retornar una subvenció de la Generalitat de 150.000€
• L’ajuntament s’ha d’adherir al Fons d’ordenació de finançament del Ministerio de Hacienda per assegurar que es retornarà el préstec ICO de 1.237.892 €
• La Diputació avançarà les subvencions que ens pertocaria pels pròxims 4 anys (240.000€), que només es podrà utilitzar per eixugar el deute.
Quedem sota el control del Mº de Hacienda i de Tutela Financera de la Generalitat
En definitiva,
L’AJUNTAMENT DE BESALÚ, DE FACTO, ACABA DE SER INTERVINGUT ECONÒMICAMENT.
29 octubre – Ordenances fiscals
ℹ️ Des de “Més Besalú-ERC” hem fet una roda de premsa per exposar el nostre posicionament sobre les Ordenances Fiscals 2021:
🦠 La crisi de la Covid-19 s’està agreujant.
📝 Calen mesures d’ajut a les famílies i els negocis de Besalú.
📉 La situació financera del nostre ajuntament és catastròfica i creiem que cal reduir despesa en projectes i serveis no prioritaris.
PROPOSEM:
❌ Que es congeli el projecte del Circ 🎪 i que els diners que s’hi han compromès es destinin íntegrament a ajuts socials per la gent de Besalú.
🏫 Que es convoqui urgentment el ple extraordinari de modificació d’ordenances fiscals per baixar els tributs, flexibilitzar-ne el pagament i augmentar-ne les bonificacions.
⚠️ Els moment és greu i apel·lem a la responsabilitat de tothom.
✅ Les persones que necessiten ajuda l’han de tenir i sense complicacions.
🤝 Ens oferim a treballar colze amb colze en benefici de totes les besaluenques i tots els besaluencs.
dos conceptes oposats.
📌 L’Ajuntament de Besalú, el 31 de desembre de 2019, tenia un deute total de 4.200.000 € i un romanent de tresoreria negatiu de 930.000 €. Això NO ÉS TENIR SUPERÀVIT, sinó tot el contrari.
📎 La xifra que va publicar el diari NacioDigital el 05/08/2020 de 573.998,2 €, el diari la va interpretar erròniament com a superàvit. Aquesta xifra és en realitat un concepte comptable teòric que representa, dintre de l’any 2019, la quantitat que l’ajuntament podria haver ingressat restant-li la quantitat que hauria d’haver pagat. Però entre el que s’esperava ingressar hi havia més de 1 Milió d’Euros, que no oblidem que en el mes d’abril es va considerar com a perdut, ja que no es van cobrar mai des de 2005 fins 2015.
❌ Així és que, per desgràcia, no ens cal desobeir la requisa abusiva de l’estat espanyol, ja que NO TENIM SUPERÀVIT, sinó un DEUTE FORA MIDA.
❗️ Cal i demanem responsabilitat a qui ostenta el càrrec principal a l’alcaldia de Besalú.
➡️ No podem fer creure el que no és: DEUTE és DEUTE, no superàvit.
Les dades oficials de la liquidació són aquestes: https://drive.google.com/…/1NwQAhuGQSaEAvVN98yS…/view…
Queda clar que “Junts x Besalú” no està per la labor de reactivar social ni econòmicament Besalú. Permeteu-nos comentar les afirmacions que fa el grup “Junts per Besalú” a l’article de “Garrotxa Digital”:
1. “consideren la moció massa genèrica i arriba després que l’Ajuntament està emprenent mesures i accions reactivadores des del març, quan va començar la pandèmia”:
El que hem presentat és un plantejament, però no és genèric. Qui diu que el que hem presentat és genèric, és que no s’ho ha llegit en detall. Necessàriament un pla de reconstrucció de llarg termini, en que han d’intervenir molts actors, ha de ser obert, però en el pla es defineix la concreció que caldrà fer. Malauradament la crisi que està venint a sobre no ha fet més que començar i per tant cap afrontar TOTES les accions possibles, consensuades i en benefici de tothom que viu a Besalú. Les mesures i accions que han emprès han estat unes taules convocades de forma tancada, sense comunicar-ho al grup de l’oposició, amb presència molt poc rellevant dels agents que hi haurien d’haver estat. Per exemple, en la de gestories i immobiliàries hi van assistir 11 persones, de les que 6 eren de l’ajuntament. Aquesta és una acció útil? I on són les conclusions? I, el més important: Quines accions s’han endegat arran de totes aquestes pressumptes taules?
2. “Asseguren que ja s’està treballant en consens amb agents importants de la vila, representants del món empresarial, sanitari, social i educatiu”.
L’únic que s’ha ofert de nou són ls taules mencionafdes, de molt poc èxit i amb una efectivitat real nul·la fins ara. Altres fòrmules com els consells de barri, no s’han activat i no aporten cap resultat. Els representants del món empresarial, sanitari, social i educatiu, no ens consta que hagin estat interpel·lats.
3. “Pla de Reactivació Comarcal, en què hi aportaran prop de 40 accions i línies de treball”. En el ple, la Sra Surina va afirmar que ja ho havien presentat. Aquí diu que ho presentaran… Què han fet realment? En quin òrgan ho estan treballant? EL Consell d’alcaldes del Consell Comarcal ha començat a fer reunions, però no han definit una metodologia. De què està parlant la Sra Surina exactament? Quan veiem el que volen presentar, en parlarem. Fins ara, no podem afirmar que hi hagi res.
4. “traslladaran aquests punts al grup de l’oposició, a partir del qual podran proposar noves accions”: Naturalment col·laboració i AUTENCIC treball en equip, el que faci falta en bé del poble de Besalú. Però el nostre grup municipal ja ha pesentat una metodologia per poder obtenir, consensuar i definir les acions concretes. Metodologia recollida al nostre pla de recosntrucció que ha estat REBUTJADA per Junts x Besalú.
El menyspreu que demostren cap al grup municipal “Més Besalú/ERC” és en realitat un menyspreu a una part rellevant de la població de Besalú.
El grup de govern, de què té por? Estan amagant alguna cosa? Creuen en la democràcia? On està la unitat que tan demanen per altres àmbits?
Esperàvem que amb la Sra Fina Surina el “to” seria diferent, però veiem que tot segueix igual que amb el Sr Guinó.
Seguim disposats a col·laborar, a actuar en favor de Besalú. Però demanem un canvi d’actitud.
18 de maig –  De nou, des del nostre Grup “Més Bésalú/ERC”, hem comunicat a l’equip de govern que l’ACA (Agencia Catalana de l’Aigua) ha aprovat el programa de manteniment i conservació de lleres per als anys 2020-2021.
⏩Es preveu destinar 3 milions d’euros al finançament del programa, repartits en 1,5 MEUR per a finançar les actuacions en trams no urbans de lleres públiques i un import màxim d’1,5 MEUR a finançar les actuacions en zones urbanes.
⏩Totes les actuacions seran finançades íntegrament per l’ACA
⏩Atesa la competència municipal en els trams de lleres urbanes, les actuacions de manteniment i conservació de lleres a desenvolupar en els trams urbans es duran a terme mitjançant l’oportuna línia de subvencions. L’ACA assumeix el finançament del 100% de l’import de les actuacions previstes en el Programa
☝️ Hem animat a l’equip de govern a sol·licitar aquesta subvenció.
❗️ La gent de Besalú ja va demostrar la seva bona voluntat netejant la llera del riu. Ara toca a l’equip del govern Guinó complir amb la responsabilitat que té l’ajuntament en aquest tema. Els diners els posa l’ACA, només cal demanar-los.
👍Vam prometre fer pinya, proporcionar informació, buscar finançament i col·laborar. Aquí estem i així ho fem.
10 de maig –Des del nostre Grup “Més Bésalú/ERC”, hem comunicat a l’equip de govern que aquest dimarts 5 de maig s’ha publicat en el DOGC el Decret Llei 16/2020, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

⏩Aquest nou Decret llei preveu ajuts destinats al finançament per a l’elaboració i l’execució dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 de les entitats locals
⏩A més, també aprova ajuts per projectes destinats a millorar l’ocupabilitat dels treballadors; pel manteniment de l’ocupació en microempreses i per part de treballadors autònoms amb persones al seu càrrec; i mesures de suport a les microempreses, autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social.
⏩El Decret llei recull diferents novetats en temes molt diversos com ara: contractació pública, aclareix el règim d’indemnització per la gestió dels menjadors escolars en el cas de la gestió sota fórmules no contractuals (AMPA/AFA), en l’àmbit de la mobilitat del sector agrari adopta mesures per ajudar a l’impuls de la reactivació econòmica en els sectors de proximitat i al reequilibri territorial.
☝️ Hem animat a l’equip de govern a accedir al contingut complet en el següent enllaç: https://dogc.gencat.cat/…/pdo…/pdogc_resultats_fitxa/…
‼️ I també a una web on es recullen per temes alguns dels diferents ajuts que s’han anat publicant al llarg de les darreres setmanes: http://web.gencat.cat/…/cor…/ajuts-per-palliar-la-crisi/
👍Vam prometre fer pinya, proporcionar informació, buscar finançament i col·laborar. Aquí estem i així ho fem.
6 de maig – ERC Besalú demana definir accions que ajudin als veïns a superar la crisi del coronavirus
☝️ Vam entrar amb clau de Transparència i la nostra missió és proporcionar informació
⤵️ Malauradament les DADES econòmiques OFICIALS demostren que s’ha administrat molt malament els darrers 24 anys
🚦 Exigim EXPLICACIONS i demanem RECTIFICACIONS
⬆️ Oferim RESPONSABILITAT, aportem RIGOR i proposem ACCIONS amb la mà estesa.
❗️ Aquesta crisi del Covid-19 agafa l’ajuntament amb el pas canviat. Els habitants de Besalú no ho mereixem!
✅ Accions, solidaritat, control
💸 Amb els diners dels vilatans/es de Besalú NO S’HI JUGA
🔢 4.200.000 € de DEUTE REAL d’un pressupost de 3.027.000 €, faran molt complicada la gestió del post-Covid19 a Besalú
➕ Exigim responsabilitat i alhora oferim col·laboració.
23 d’abril – El Grup Municipal “+Besalú/ERC” vota A FAVOR del PLA DIRECTOR DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA en el ple del 20/04/2020.

En el nostre programa electoral dúiem la realització d’un pla Director com aquest. El sistema d’abastament d’aigua a Besalú és antic, amb moltes mancances i problemes, una falta d’inversió i una gran deixadesa. La memòria tècnica d’aquest pla diu que el rendiment de la xarxa és del 43%, que vol dir que el 57% de l’aigua es perd per fuites i canonades en mal estat. És un tema, el de l’aigua, que no s’ha tocat seriosament des dels anys 80. S’han fet obres, però mínimes. Aquest pla ofereix una guia tècnica sobre el que cal fer per a que, en els pròxims 20 anys, la xarxa d’aigua sigui com ha de ser. La desídia dels equips de govern que hem tingut els últims 24 anys i mig ha provocat un dèficit de costos que ara serà molt complicat d’arreglar sense que els vilatans de Besalú no tornem a tenir la sensació que hem de pagar els plats bruts d’una política d’oblits…
És imprescindible fer pinya, per responsabilitat. Cal treballar junts per fer que l’impacte de la crisi sigui el més suau possible. Però hem de ser conscients que la gravíssima situació econòmica de l’ajuntament impedirà ajudar tothom com faria falta. Farem tot el que calgui per buscar vies de finançament, convèncer l’equip de govern que cal eliminar les despeses no imprescindibles per, en definitiva, poder ajudar a tothom qui la crisi hagi posat en una situació complicada. Més Besalú. #ensensortirem
19 de març – ☑️ Des de +Besalú/ERC ens hem posat a disposició de l’ajuntament
➡️ traslladant a l’equip de govern diverses mesures de caire social i econòmic ➡️ per tal d’ajudar als comerços i empreses locals i la ciutadania que
puguin tenir afectacions degut al COVID-19.
Moltes gràcies per l’esforç de cadascú en aquests moments. #QuedatACasa #Besalú