Grups polítics municipals

El grup municipal és el conjunt de persones que es van presentar sota una mateixa candidatura en les eleccions municipals.

El grup municipal té reconeguts drets col·lectius i és al grup a qui es dóna presència a les comissions informatives municipals.

El nombre de regidors i regidores que integren cada grup municipal depèn dels vots obtinguts per la candidatura corresponent en les eleccions municipals. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

A l’actual consistori, fruit de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, existeix un sol grup municipal.

Logotip_PDeCAT
Grup polític de PDeCAT (fins a gener de 2017 CiU)
Alcade
  • Sr. Lluís Guinó Subirós- Hisenda, Planificació Estratègica (contacteu)

Regidors i regidores

  • Sra. Josefina Surina Gelis – Benestar , Salut, Turisme (contacteu)
  • Sra. Mercè Balateu Sarola – Educació (contacteu)
  • Sr. Jordi Viñolas Crous – Empresa i Ocupació (contacteu)
  • Sra. Mònica Serra Causadias – Comerç, Joventut  (contacteu)
  • Sr. Albert Serra Figueras – Urbanisme, Medi Ambient, Esports (contacteu)
  • Sr. Daniel Balés Juanola – Via Pública, Associació Defensa Forestal  (contacteu)
  • Sra. Anna Madroñal Maseras – Cultura (contacteu)
  • Sr. Miquel Portas Navarro – Obres i Serveis, Barris (contacteu)
  • Sra. Mireia Busquets Carreras – Infància i Famílies  (contacteu)