Grups polítics municipals

El grup municipal és el conjunt de persones que es van presentar sota una mateixa candidatura en les eleccions municipals.

El grup municipal té reconeguts drets col·lectius i és al grup a qui es dóna presència a les comissions informatives municipals.

El nombre de regidors i regidores que integren cada grup municipal depèn dels vots obtinguts per la candidatura corresponent en les eleccions municipals. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

A l’actual consistori, fruit de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, existeixen dos grups municipals.

JxCAT-JUNTS
1. Lluís Guinó i Subirós – Alcalde
2. Josefina Surina i Gelis
3. Miquel Portas i Navarro
4. Maria Goretti Blanch i Llosa
5. Albert Serra i Figueras
6. Vanessa Duran i Barceló
7. Daniel Balés i Juanola
8. Marta Roca i Guirado

ERC-+B-AM (ERC-AM)
1. Josep Alfred Cairó i Munné
2. Laura Segura i Jordà
3. Ramon Brugada i Terradellas