Representants a les institucions

Coneix els representants de l’Ajuntament de Besalú als òrgans col·legiats externs de les associacions, consorcis, entitats, consells i altres òrgans en què aquests ens participa:

Sr. Lluís Guinó i Subirós, alcalde,  com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Assemblea General de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
 • Associació de Municipis per a la independència
 • Consell Esportiu de la Garrotxa
 • Turisme Garrotxa

Sra. Josefina Surina i Gelis, primera tinenta d’alcaldia, com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya
 • Consell d’entitats de Besalú
 • Hospital d’Olot

Sra. Mireia Busquets i Carreras, tercera tinenta d’alcaldiacom a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Consell Escolar de l’Institut Escola i a la Llar d’infants, Consell intermunicipal Escolar

Sr. Albert Serra Figueras, regidor, com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Assemblea General del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient
 • Comissió de Seguiment de l’Abocador Comarcal
 • Associació PaP

Sra. Maria Goretti Blanch i Llosa, regidora, com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Assemblea General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 • Assemblea General del Consorci Localret
 • Edat 3 Besalú, SL

Sr. Dani Balès Juanola, regidor, com a representant de l’Ajuntament de Besalú a:

 • Associació per la Defensa Forestal