Organigrama de l’ajuntament

Organigrama polític

ORGANIGRAMA POLÍTIC 19-23

Organigrama tècnic

ORGANIGRAMA TECNIC