Pressupost

Edicte d’aprovació definitiva del Pressupost general per a l’exercici 2018

Cliqueu aquí

 

Edicte d’aprovació definitiva del Pressupost general per a l’exercici 2017

Cliqueu aquí

 

Edicte d’aprovació definitiva del Pressupost general per a l’exercici 2016.

Cliqueu aquí

 

Edicte d’aprovació definitiva del Pressupost general per a l’exercici 2015.

Cliqueu aquí