Període mig de pagament

2016

2016_Primer trimestre_09-17-019-AA-000

2016_Segundo trimestre_09-17-019-AA-000

2016_Tercer trimestre_09-17-019-AA-000

 

Primer trimestre de l’exercici 2015

1T 2015

Segon trimestre de l’exercici 2015

2T 2015

Tercer  trimestre de l’exercici 2015

3T 2015

Quart trimestre de l’exercici 2015

4T 2015