Grups polítics municipals

 

El grup municipal és el conjunt de persones que es van presentar sota una mateixa candidatura en les eleccions municipals.

El grup municipal té reconeguts drets col·lectius i és al grup a qui es dóna presència a les comissions informatives municipals.

El nombre de regidors i regidores que integren cada grup municipal depèn dels vots obtinguts per la candidatura corresponent en les eleccions municipals. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

A l’actual consistori, fruit de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, existeix un sol grup municipal.

Grup polític de PDeCAT (fins a gener de 2017 CiU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accedint a les respectives webs i xarxes socials obtindreu més informació.