Retribucions de càrrecs electes

En fase de revisió. Disculpeu les molèsties.

 

Amb voluntat de transparència, a continuació es dóna detall de les retribucions que perceben l’alcalde i els regidors i regidores per a assistències segons aprovació al Ple del dia 22 de juny 2015.

 

Assistència a Plens
150,00€ / Ple
Assistència a la Junta de Govern Local
120,00€ / Junta
Assistència a Comissions Informatives

 60,00€ / Comissió

Assistència a la Comissió Especial de Comptes 
150,00€ / Comissió