Ple municipal

 

El Ple de la corporació està format per 11 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcalde. És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble. Té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

 

El Ple celebra una sessió ordinària cada dos mesos i extraordinària quan així ho disposi l’alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions ordinàries se celebren l’últim dilluns hàbil de cada dos mesos (el primer es celebra el mes de gener)  a les 19:00h, a la sala de plens de l’Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

 

Composició del Ple

Sr. Lluís Guinó Subirós

lluis guino

Biografia

 

Sra. Josefina Surina Gelis

Fina

Biografia

 

Sra. Mercè Balateu Sarola

foto web

Biografia

 

Jordi Viñolas Crous

JORDI VIÑOLAS

Biografia

Mònica Serra Causadias

image1

 

Albert Serra Figueras

Albert-Serra_B_03

Biografia

 

 

Daniel Balés Juanola

20150302_101909

Biografia

Anna Madroñal Maseras

reduida

Biografia

Miquel Portas Navarro

image1 (1)

 

Biografia

Mireia Busquets i Carreras

mireia

Biografia

Quim Grau Castañer

20170409_152918

Biografia

 

Actes del ple.