Agenda institucional

 

Calendari institucional de l’Ajuntament de Besalú amb actes i convocatòries d’òrgans de govern o comissions de treball.

 

SESSIÓ
DIA sessió ordinària
HORARI
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Divendres quinzenalment
13:30
PLE
Últim dilluns de mes- cada dos mesos
19:00
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
A determinar
A determinar
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ENSENYAMENT I CULTURA
2n. Dimecres de cada mes
19:00
COMISSIÓ INFORMATIVA DE COMERÇ I TURISME
4t.dimecres de cada mes
16:00
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
4t. Dilluns de cada mes
18:00
COMISSIÓ INFORMATIVA D’EMPRESA I OCUPACIÓ
2n.dimecres de cada mes
18:00
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEI A LES PERSONES
3r. dimecres de cada mes
16:00