Càrrecs de confiança o directius

 

L’Ajuntament de Besalú actualment no disposa de càrrecs eventuals i/o de confiança.